Top

Ưu đãi độc quyền từ Dinogo và Leflair

Cuối năm mua sắm không nhìn giá với ưu đãi độc quyền từ DinogoLeflair.

Tặng bạn ưu đãi giảm 10% khi mua sắm tại Leflair.vn.

Thông tin ưu đãi:

1. Chỉ áp dụng với tài khoản nhận được mã giảm tại mục Thông Báo trên app Dinogo.

2. Giảm 10%, tối đa 150.000 VNĐ cho một đơn hàng.

3. Thời gian áp dụng: 24/12/2019 – 24/2/2020.

4. Nhập mã giảm giá tại mục thanh toán tại Leflair.vn.

5. Cập nhật ứng dụng ngay để nhận ưu đãi.

Leave a Reply: