Top

Quà Tặng Du Xuân – Voucher 100.000 VND

1. Áp dụng cho khách hàng nhận được ưu đãi cho các đơn hàng đặt vé máy bay hoặc khách sạn trên Dinogo.
2. Áp dụng giảm 100.000 VND cho đơn hàng tối thiểu từ 1.500.000 VND.
3. Thời gian áp dụng ưu đãi từ 00:01 01/01/2019 đến 23:59 31/03/2019
4. Ưu đãi áp dụng đơn hàng vé máy bay hoặc khách sạn ( đơn hàng vé máy bay không bao gồm thuế và phí ).
5. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
6. Mỗi tài khoản (tương ứng với (i) 1 số điện thoại, và (ii) 1 email, và (iii) 1 thẻ ngân hàng, và (iv) 1 thiết bị) chỉ tham gia chương trình khuyến mại một lần trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại. Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một tài khoản để đăng ký tham gia chương trình khuyến mại trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại.
7. Ưu đãi này không thể áp dụng chung cùng với các voucher, ưu đãi khuyến mại khác của Dinogo.
8. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
9. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
10. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 1 đến Điều 9 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
11. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 10 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
12. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.