Top

Mua 1 tặng 1

 1. Áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn trên Dinogo.
 2. Khách hàng mua 1 phòng khách sạn trên Dinogo sẽ được tặng 1 phòng khách sạn, ưu đãi tối đa 2.000.000 VND/đơn hàng. Nhập mã: QUATUYET. Áp dung cho đơn hàng tối thiểu 2 đêm hoặc 2 phòng khách sạn.
 3. Danh sách phòng khách sạn áp dụng ưu đãi trong chương trình được Dinogo toàn quyền quyết định, cụ thể danh sách khách sạn như sau:
 4. Chương trình ưu đãi diễn ra hằng ngày. Danh sách phòng khách sạn áp dụng ưu đãi không cố định và sẽ được thay đổi mỗi ngày.
 5. Thời hạn áp dụng ưu đãi đặt phòng từ ngày 18/03/2020 đến ngày 14/04/2020. Ưu đãi được áp dụng trong 02 khung giờ mỗi ngày: Từ 10h00 đến 15h00 và từ 20h00 đến 23h00.
 6. Thời gian lưu trú: không giới hạn.
 7. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 8. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
 9. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 10. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 11. Mỗi khách hàng được sử dụng tối đa 01 mã ưu đãi mỗi tuần.
 12. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 1 đến Điều 11 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
 13. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 12 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
 14. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.