Top

Giải Nhiệt Nắng Hè, Giảm Đến 1.000.000 VND Giá Phòng Khách Sạn

 1. Áp dụng cho đơn đặt phòng khách sạn có giá trị từ 1.500.000 VNĐ trở lên.
 2. Nhập mã: 𝗩𝗨𝗜𝗛𝗘 để giảm 10% giá phòng khách sạn, tối đa 1.000.000 VND khi đặt phòng trên Dinogo.
 3. Danh sách phòng khách sạn áp dụng ưu đãi trong chương trình được Dinogo toàn quyền quyết định. 
 4. Thời hạn áp dụng ưu đãi đặt phòng: đến ngày 30/06/2020.
 5. Thời gian lưu trú: không giới hạn.
 6. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 7. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
 8. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 9. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 10. Mỗi tài khoản (tương ứng với 1 số điện thoại, 1 email, 1 thẻ ngân hàng, 1 thiết bị, và 1 thông tin liên hệ) được sử dụng tối đa 01 mã ưu đãi trong suốt thời gian thực hiện chương trình.
 11. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 1 đến Điều 10 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
 12. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 11 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
 13. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
 14. Chương trình không áp dụng chung với các chương trình khuyến mãi khác.