Top

Deal Cao Chạm Đỉnh – Giảm đến 1.402.000 VND

1. Áp dụng cho khách hàng đặt phòng khách sạn trên Dinogo.
2. Nhập mã 1402 để nhận được giảm giá 20% tối đa 1.402.000 VND trên một đơn hàng đặt phòng khách sạn.
3. Thời gian thực hiện khuyến mãi: 8:00 ngày 11/02/2020 đến 23:59 ngày 28/02/2020.
4. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
5. Chương trình khuyến mãi chỉ áp dụng cho các khách hàng nhận được mã khuyến mãi từ Dinogo.
6. Mỗi tài khoản (tương ứng với (i) 1 số điện thoại, và (ii) 1 email, và (iii) 1 thẻ tín dụng, và (iv) 1 thiết bị) được nhận ưu đãi trong chương trình khuyến mãi tối đa 1 lần trong suốt thời gian thực hiện khuyến mãi. Mỗi khách hàng chỉ được sử dụng một tài khoản để đăng ký tham gia chương trình khuyến mãi trong suốt thời gian thực hiện khuyến mãi.
7. Ưu đãi này không thể áp dụng chung cùng với các voucher, mã khuyến mãi khác của Dinogo.
8. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
9. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
10. Dinogo có quyền hủy đơn hàng của khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mãi. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mãi được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điểm 1 đến Điểm 9 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
11. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ do theo quy định tại Điểm 10 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
12. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mãi mà không cần thông báo trước.