Top

Deal Bất Ngờ – Giảm đến 70% giá phòng khách sạn

 1. Áp dụng cho đơn hàng đặt phòng khách sạn trên Dinogo.
 2. Thời hạn áp dụng ưu đãi đặt phòng từ ngày 21/03/2020 đến ngày 30/04/2020.
 3. Thời gian lưu trú: không giới hạn.
 4. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 5. Ưu đãi chỉ áp dụng cho giao dịch thực hiện thanh toán bằng VND.
 6. Ưu đãi không có giá trị quy đổi thành tiền mặt.
 7. Mỗi tài khoản (tương ứng với (i) 1 số điện thoại, và (ii) 1 email, và (iii) 1 thẻ ngân hàng, (iv) 1 thiết bị, (v ) 1 thông tin liên hệ) được sử dụng 6 lần/ mỗi mã trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại. Mỗi khách hàng (gồm cả thông tin liên hệ), chỉ được sử dụng một tài khoản để đăng ký tham gia chương trình khuyến mại trong suốt thời gian thực hiện khuyến mại.
 8. Số lượng ưu đãi có hạn vì vậy chương trình có thể kết thúc sớm hơn dự kiến mà không cần thông báo trước.
 9. Dinogo sẽ từ chối mã ưu đãi của Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại. Khách hàng vi phạm thể lệ chương trình khuyến mại được hiểu là: (i)Khách hàng không đáp ứng và/hoặc vi phạm các quy định từ Điều 1 đến Điều 9 của thông báo này. (ii)Khách hàng có các biểu hiện gian lận, trục lợi từ việc sử dụng mã ưu đãi của Dinogo.
 10. Dinogo không có trách nhiệm cấp lại các ưu đãi giảm giá bị gián đoạn, bị hủy bỏ theo quy định tại Điều 10 thông báo này, lỗi sự cố kỹ thuật hoặc do sử dụng không đúng cách.
 11. Dinogo có quyền thay đổi điều khoản và thể lệ của chương trình khuyến mại mà không cần thông báo trước.
 12. Danh sách phòng khách sạn được áp dụng giảm giá trong chương trình và mức giảm giá được Dinogo toàn quyền quyết định.
 13. Không áp dụng cho các đơn hàng check-in (nhận phòng) trong vòng 24 tiếng kể từ thời điểm đặt phòng.